تمرین کنترل توپ
00:09:52
1927 بازدید
پنجشنبه, اردیبهشت 27, 1397
 سیستم چشم
00:05:06
543 بازدید
پنجشنبه, اردیبهشت 27, 1397
سیستم چشم قسمت دوم
00:04:07
465 بازدید
پنجشنبه, اردیبهشت 27, 1397
 سیستم های هدفKick Shot
00:05:20
462 بازدید
پنجشنبه, اردیبهشت 27, 1397
تکنیک های بریک شات
00:05:19
2737 بازدید
پنجشنبه, اردیبهشت 27, 1397
23 Kick Shots Frozen Rail Cue Ball Drill #1 with Aiming System - Pool & Billiard training lesson
00:02:55
سیستم چشم-ضربات Kick Shots
00:03:10
500 بازدید
چهارشنبه, اردیبهشت 26, 1397
سیستم چشم - سیستم لوزی
00:03:05
1141 بازدید
چهارشنبه, اردیبهشت 26, 1397
Basics of Trickshots and Skillshots - Pool & Billiard Training Lesson by PoolShot.org
00:04:20
480 بازدید
چهارشنبه, اردیبهشت 26, 1397
سیستم چشم-خط مرکز
00:02:01
530 بازدید
چهارشنبه, اردیبهشت 26, 1397
زاویه تقارن توپ سیستم هدف-قسمت6
00:04:02
1683 بازدید
چهارشنبه, اردیبهشت 26, 1397
تکنیک هدف گیری
00:03:19
2095 بازدید
چهارشنبه, اردیبهشت 26, 1397