منتال گیم در بیلیارد - قسمت دوم
00:09:42
990 بازدید
دوشنبه, اسفند 06, 1397
منتال گیم در بیلیارد - قسمت سوم
00:09:50
1028 بازدید
دوشنبه, اسفند 06, 1397
منتال گیم در بیلیارد - قسمت اول
00:09:58
950 بازدید
یکشنبه, اسفند 05, 1397
آیا در کنار بیلیارد بدنسازی لازم است؟قسمت اول
00:06:17
آیا در کنار بیلیارد بدنسازی لازم است؟قسمت دوم
00:06:35
بدترین راه برای از دست دادن فریم برای توپ مشکی
00:04:04
مراحل کیواکشن
00:00:08
513 بازدید
ﺳﻪشنبه, خرداد 08, 1397
کنترل کیو اکشن در ضربات استان
00:00:52
813 بازدید
ﺳﻪشنبه, خرداد 08, 1397
تمرین مناسب برای پیدا کردن وسط کیوبال
00:01:50
935 بازدید
ﺳﻪشنبه, خرداد 08, 1397
کنترل بیلیارد جویان از راه دور
00:00:21
406 بازدید
ﺳﻪشنبه, خرداد 08, 1397
کنترل بیلیارد جویان از راه دور-
00:01:16
599 بازدید
ﺳﻪشنبه, خرداد 08, 1397
تمرین کنترل توپ
00:09:52
1909 بازدید
پنجشنبه, اردیبهشت 27, 1397