منتال گیم در بیلیارد - قسمت دوم
00:09:42
990 بازدید
دوشنبه, اسفند 06, 1397
منتال گیم در بیلیارد - قسمت سوم
00:09:50
1028 بازدید
دوشنبه, اسفند 06, 1397
منتال گیم در بیلیارد - قسمت اول
00:09:58
951 بازدید
یکشنبه, اسفند 05, 1397
ضربات یک مربی
00:00:31
799 بازدید
یکشنبه, تیر 10, 1397
ضربات یک مربی
00:00:47
585 بازدید
یکشنبه, تیر 10, 1397
برک یک مربی در حال تدریس
00:00:38
613 بازدید
یکشنبه, تیر 10, 1397
ضربات یک مربی
00:00:28
646 بازدید
یکشنبه, تیر 10, 1397
ضربات یک مربی
00:00:22
593 بازدید
یکشنبه, تیر 10, 1397
مراحل کیواکشن
00:00:08
513 بازدید
ﺳﻪشنبه, خرداد 08, 1397
کنترل کیو اکشن در ضربات استان
00:00:52
813 بازدید
ﺳﻪشنبه, خرداد 08, 1397
تمرین مناسب برای پیدا کردن وسط کیوبال
00:01:50
935 بازدید
ﺳﻪشنبه, خرداد 08, 1397
کنترل بیلیارد جویان از راه دور
00:00:21
406 بازدید
ﺳﻪشنبه, خرداد 08, 1397