منتال گیم در بیلیارد - قسمت دوم
00:09:42
990 بازدید
دوشنبه, اسفند 06, 1397
منتال گیم در بیلیارد - قسمت سوم
00:09:50
1028 بازدید
دوشنبه, اسفند 06, 1397
منتال گیم در بیلیارد - قسمت اول
00:09:58
950 بازدید
یکشنبه, اسفند 05, 1397
آیا در کنار بیلیارد بدنسازی لازم است؟قسمت اول
00:06:17
آیا در کنار بیلیارد بدنسازی لازم است؟قسمت دوم
00:06:35
ضربات یک مربی
00:00:31
799 بازدید
یکشنبه, تیر 10, 1397
ضربات یک مربی
00:00:47
585 بازدید
یکشنبه, تیر 10, 1397
برک یک مربی در حال تدریس
00:00:38
613 بازدید
یکشنبه, تیر 10, 1397
ضربات یک مربی
00:00:28
646 بازدید
یکشنبه, تیر 10, 1397
ضربات یک مربی
00:00:22
593 بازدید
یکشنبه, تیر 10, 1397
بدترین راه برای از دست دادن فریم برای توپ مشکی
00:04:04
مراحل کیواکشن
00:00:08
513 بازدید
ﺳﻪشنبه, خرداد 08, 1397