سعید جامی
سعید جامی
سعید جامی
دنبال کننده
1
ضربات یک مربی
00:00:31
799 بازدید. یکشنبه, تیر 10, 1397
ضربات یک مربی
00:00:47
585 بازدید. یکشنبه, تیر 10, 1397
برک یک مربی در حال تدریس
00:00:38
613 بازدید. یکشنبه, تیر 10, 1397
ضربات یک مربی
00:00:28
646 بازدید. یکشنبه, تیر 10, 1397
ضربات یک مربی
00:00:22
593 بازدید. یکشنبه, تیر 10, 1397
مراحل کیواکشن
00:00:08
513 بازدید. ﺳﻪشنبه, خرداد 08, 1397
کنترل کیو اکشن در ضربات استان
00:00:52
813 بازدید. ﺳﻪشنبه, خرداد 08, 1397
تمرین مناسب برای پیدا کردن وسط کیوبال
00:01:50
935 بازدید. ﺳﻪشنبه, خرداد 08, 1397
کنترل بیلیارد جویان از راه دور
00:00:21
406 بازدید. ﺳﻪشنبه, خرداد 08, 1397
کنترل بیلیارد جویان از راه دور-
00:01:16
599 بازدید. ﺳﻪشنبه, خرداد 08, 1397