پکیج سفید 3- مجازی (ازراه دور)

آلتون       پکیج های مجازی و از راه دور

فروشگاه آلتون   |   90 %

آماده ارسال

3,500,000 3,000,000 تومان

برای مطالعه اطلاعات کامل اینجا کلیک کنید

برای مطالعه اطلاعات کامل اینجا کلیک کنید

میزان ساعت تئوری 40 ساعت
میزان ساعت عملی 40 ساعت
تضمین کیفیت کلاس
مدت کلاس حضوری
مدت کلاس غیر حضوری 2 ماه
تعداد فرمول آموزشی 7 فرمول
میزان ساعت آموزش تکنیک 35 ساعت
میزان ساعت آموزش تاکتیک 5 ساعت

10 محصول دیگر در همین دسته

برند ها و مشتریان