پکیج سفید 1 - مجازی (ازراه دور)

آلتون       پکیج های مجازی و از راه دور

فروشگاه آلتون   |   90 %

آماده ارسال

2,000,000 1,000,000 تومان

برای مطالعه اطلاعات کامل اینجا کلیک کنید

برای مطالعه اطلاعات کامل اینجا کلیک کنید

میزان ساعت تئوری 20 ساعت
میزان ساعت عملی 22 ساعت
تضمین کیفیت کلاس
مدت کلاس حضوری
مدت کلاس غیر حضوری 2 ماه
تعداد فرمول آموزشی فرمول 4s ندارد
میزان ساعت آموزش تکنیک 22 ساعت
میزان ساعت آموزش تاکتیک

10 محصول دیگر در همین دسته

برند ها و مشتریان