پکیج سبز- خصوصی و گروهی

آلتون       پکیج های خصوصی و گروهی

فروشگاه آلتون   |   90 %

آماده ارسال

1,500,000 1,000,000 تومان

برای مطالعه اطلاعات کامل اینجا کلیک کنید

برای مطالعه اطلاعات کامل اینجا کلیک کنید

میزان ساعت تئوری 30 ساعت
میزان ساعت عملی 50 ساعت
تضمین کیفیت کلاس
مدت کلاس حضوری 10 روز (80 ساعت)
مدت کلاس غیر حضوری 2 ماه
تعداد فرمول آموزشی فرمول 4s ندارد
میزان ساعت آموزش تکنیک 20 ساعت
میزان ساعت آموزش تاکتیک 10 ساعت

10 محصول دیگر در همین دسته

برند ها و مشتریان