پکیج قرمز - خصوصی و گروهی

آلتون       پکیج های خصوصی و گروهی

فروشگاه آلتون   |   90 %

آماده ارسال

500,000 300,000 تومان

برای مطالعه اطلاعات کامل اینجا کلیک کنید

برای مطالعه اطلاعات کامل اینجا کلیک کنید

میزان ساعت تئوری 6 ساعت
میزان ساعت عملی 2 ساعت
تضمین کیفیت کلاس
مدت کلاس حضوری 1 روز (8 ساعت)
مدت کلاس غیر حضوری 1 ماه
تعداد فرمول آموزشی فرمول 4s ندارد
میزان ساعت آموزش تکنیک 8 ساعت
میزان ساعت آموزش تاکتیک

10 محصول دیگر در همین دسته

برند ها و مشتریان