پکیج طلایی - حضوری و خصوصی

آلتون       پکیج های حضوری و خصوصی

فروشگاه آلتون   |   90 %

آماده ارسال

12,000,000 10,000,000 تومان

برای مطالعه اطلاعات کامل اینجا کلیک کنید

برای مطالعه اطلاعات کامل اینجا کلیک کنید

میزان ساعت تئوری 20 روز (40 ساعت)
میزان ساعت عملی 20 روز (160 ساعت)
تضمین کیفیت کلاس
مدت کلاس حضوری 20 روز (200 ساعت)
مدت کلاس غیر حضوری 9 ماه
تعداد فرمول آموزشی 16 فرمول
میزان ساعت آموزش تکنیک 170 ساعت
میزان ساعت آموزش تاکتیک 30 ساعت

10 محصول دیگر در همین دسته

برند ها و مشتریان