پکیج مشکی دو پلاس - حضوری و خصوصی

آلتون       پکیج های حضوری و خصوصی

فروشگاه آلتون   |   90 %

آماده ارسال

10,000,000 9,000,000 تومان

برای مطالعه اطلاعات کامل اینجا کلیک کنید

برای مطالعه اطلاعات کامل اینجا کلیک کنید

میزان ساعت تئوری 15 روز (30 ساعت)
میزان ساعت عملی 15 روز (120 ساعت)
تضمین کیفیت کلاس
مدت کلاس حضوری 15 روز (150 ساعت)
مدت کلاس غیر حضوری 8 ماه
تعداد فرمول آموزشی 11 فرمول
میزان ساعت آموزش تکنیک 30 ساعت
میزان ساعت آموزش تاکتیک 25 ساعت

10 محصول دیگر در همین دسته

برند ها و مشتریان