پکیج آبی - حضوری و خصوصی

آلتون       پکیج های حضوری و خصوصی

فروشگاه آلتون   |   90 %

آماده ارسال

5,700,000 5,000,000 تومان

جهت جهت مطالعه اطلاعات کامل اینجا کل ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جهت جهت مطالعه اطلاعات کامل اینجا کلیک کنید

میزان ساعت تئوری 10 روز (10 ساعت)
میزان ساعت عملی 10 روز (40 ساعت)
تضمین کیفیت کلاس
مدت کلاس غیر حضوری 4 ماه
تعداد فرمول آموزشی 7 فرمول
میزان ساعت آموزش تکنیک 40 ساعت
میزان ساعت آموزش تاکتیک 10 ساعت
مدت کلاس حضوری 10 روز (50 ساعت)

10 محصول دیگر در همین دسته

برند ها و مشتریان