header-banner-image

آموزش در محل شما

آکادمی بیلیارد

آلتون

 

بکار گیری مربیان کارآزموده در شهر خودتان (خصوصی انفرادی)

1- آموزش خصوصی (انفرادی)

 

آموزش خصوصی، به صورت حضوری یک نفره یکی از مهم ترین و کارآمد ترین روش های آموزشی در آکادمی بیلیارد آلتون میباشد.

سالها تجربه و کسب مدارک معتبر مربیگری چه داخلی و چه خارجی توسط مدرسین و مربیان این آکادمی و همچنین دست یابی به افتخارات ورزشی بیلیارد آموزان این رشته ، سبب شده تا علاقه و تمایل مخاطبین عزیزمان به استفاده از این روش آموزش بیشتر گردد.

 آموزش خصوصی و حضوری تک نفره را میتوان به دو صورت برگزار کرد

 1. در روش اول (حضور مربی شخصا در شهر و محل سکونت بیلیارد آموزان) که انتخاب مربی و نماینده آکادمی آلتون بر عهده خود بیلیارد آموز می باشد . هزینه های زیر بر عهده شخص بیلیارد آموز عزیز است

  1. هزينه رفت و برگشت مربي از مبدا و مقصد مشخص شده بر عهده بيليارد آموز ميباشد.(قيمت هواپيما را از اينجا چک کنيد )
  2. هزینه اسکان مربی در شهر بیلیارد آموز( منزل شخصی یا هتل یا مسافر خانه)
  3. هزینه رفت و برگشت مربی از مبدا و مفصد مشخص شده بر عهده بیلیارد آموز می باشد. (قیمت هواپیما را از اینجا کنترل کنید)
  4. هزینه اسکان مربی در شهر بیلیارد آموز( منزل شخصی یا هتل یا مسافر خانه)
  5. هزینه پکیج های آموزشی آکادمی آلتون
 2. در روش دوم (حضور بیلیارد آموز عزیز، در شهر و محل سکونت مربی آکادمی آلتون) انتخاب مربی و نماینده آکادمی آلتون بر عهده بیلیارد آموز میباشد.
  1. هزینه رفت و برگشت بیلیارد آموز ( لینک قیمت هواپیما )( لینک قیمت قطار )
  2. هزینه اسکان بیلیارد آموز در هتل ، مسافرخانه و یا خوابگاه آکادمی آلتون .
  3. هزینه خوراک روزانه
  4. برای استفاده از میز در باشگاههای مجاور محل اقامت بیلیارد آموز هزینه میز با 50 درصد تخفیف قابل ارائه است
  5. هزینه پکیج های آموزشی آکادمی آلتون

 

 

2- آموزش خصوصی (گروهی)

 آموزش خصوصی و حضوری گروهی را میتوان به روش زیر برگزار کرد

 1. در این روش تعدادی بیلیاردجو به توافق رسیده و گروهی را  جهت آموزش تشکیل می دهند، در این روش هزینه ها تقسیم بر تعداد نفرات خواهد شد و کاملا برای آنها به صرفه اقتصادی خواهد بود . (حضور مربی شخصا در شهر و محل سکونت بیلیارد جویان) که انتخاب مربی و نماینده آکادمی آلتون بر عهده خود بیلیارد جویان می باشد . هزینه های زیر بر عهده شخص بیلیارد آموز عزیز است

  1. هزينه رفت و برگشت مربي از مبدا و مقصد مشخص شده بر عهده بيليارد آموز ميباشد.(قيمت هواپيما را از اينجا چک کنيد )
  2. هزینه اسکان مربی در شهر بیلیارد آموز( منزل شخصی یا هتل یا مسافر خانه)
  3. هزینه رفت و برگشت مربی از مبدا و مفصد مشخص شده بر عهده بیلیارد آموز می باشد. (قیمت هواپیما را از اینجا کنترل کنید)
  4. هزینه اسکان مربی در شهر بیلیارد آموز( منزل شخصی یا هتل یا مسافر خانه)
  5. هزینه پکیج های آموزشی آکادمی آلتون

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید از منوی تماس با ما استفاده کرده و یا با شماره های آکادمی آلتون تماس بر قرار کنید.